اطلاعات تماس

نشانی:

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان هجدهم - شماره ۳۰

کدپستی:
۱۵۱۱۷۳۶۱۵۱
تلفن:
۰۲۱-۸۴۳۶۳۰۰۰
فکس:
۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۰۴
آدرس الکترونیکی:
info@rayvarz.com

اطلاعات شرکت

مدیر عامل:
پرویز رحمتی
سال تاسیس:
۱۳۶۸