شرکت تولیدی و بازرگانی سوشیانت فیدار در جمع مشتریان رایورز

1400/05/11

 

    شرکت سوشیانت فیدار شرکتی پیشرو در حوزه تولید خمیرکاغذ با تکنولوژی خاص در شهر اهواز و انجام فعالیتهای بازرگانی گسترده (از جمله واردات و صادرات با کشورهای گرجستان و عمان)، تهیه، تامین و فروش موبایل با تکنولوژی جدید و پیشرفته و هم چنین سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون است که تمامی تجارب شرکت‌های تابعه خود را به نام های سوشیانت دایموند و مشاریع الضیاء الاستثمار که در امر جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشاوره اقتصادی ، بازرگانی و جواهرات فعالیت داشتند، در این شرکت جمع و متمرکز نموده است.

      این شرکت در راستای بهبود سیستم های اطلاعاتی خود، در گام اول نسبت به تهیه نرم‌افزارهای پایه‌ی حوزه‌ی مالی رایورز اقدام نموده و درحال حاضر سیستم ها با استفاده از نگارش‌های روزآمد در واحد مالی آن شرکت مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.

     مدیریت شرکت سوشیانت فیدار برای توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعات مدیریت مجموعه و حرکت به سوی استقرار نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات با رویکرد MIS، استقرار سایر نرم‌افزارهای تکمیلی حوزه‌های مالی و بازرگانی را به عنوان گام دوم پروژه هدف‌گذاری نموده است.

اخرین اخبار