کسب موفقیتی دیگر در برگزاری آنلاین و حضوری مجامع شرکتها با استفاده از سیستم جامع مدیریت سهامداران رایورز

1400/05/16

 

    همچون دوره های گذشته، مجامع سالیانه‌ی شرکت‌های بهره‌برداری‌کننده از راهکار جامع مدیریت سهامداران رایورز به منظور رسیدگی به صورت‌های مالی، استماع گزارش مدیران و بازرسان، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، با همکاری مستقیم کارشناسان فنی و اجرایی رایورز و با وجود محدودیت های موجود کرونایی ، برگزار گردید .

    احراز هویت، نظارت و کنترل حضور سهامداران و صدور برگه ورود به مجمع و رای‌گیری و نیز انجام بهینه‌ی فرآیندهای مرتبط با ثبت و شمارش آراء، بخش کلیدی روند برگزاری مجامع تا رسیدن به شمول قانونی به شمار می رود و کارشناسان شرکت مهندسی نرم افزار رایورز همچون دوره های گذشته و در راستای اجرای بهینه‌ی رویکرد سال‌های اخیر خود مبنی بر همراهی همه‌جانبه استفاده‌کنندگانِ محصولات، خدمات و راهکارهای رایورز و نیز پشتیبانی موثر مشتریان، از طریق بهره‌گیری حداکثری از سیستم جامع "مدیریت امور سهامداران" و ارائه‌ی خدمات سیستماتیک در این حوزه، اقدام به مشارکت و همکاری موثر در برگزاری مجامع نماد‌های شاخص و مطرح بازار سرمایه نموده اند.

     تعدادی از سازمانها و شرکتهائی که مجامع آنها با بهره گیری از راهکار تخصصی رایورز به صورت حضوری یا آنلاین برگزار گردید به شرح زیرند:

 

شرکت کنندگان 1

 

 

شرکت کنندگان 2

 

اخرین اخبار