مأموریت سیستم برنامه‌ریزی تولید، ایجاد سفارشات ساخت محصولات و صدور درخواست‌های مربوط به تأمین قطعات مورد نیاز سفارش‌ها و برنامه‌ریزی جهت تولید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های در دسترس منابع و ماشین‌های تولیدی می‌باشد.

برنامه‌ریزی تولید

هم‌چنین این سیستم با ایجاد امکان تغذیه اتوماتیک مواد به سفارش‌های قطعی ساخت، امکان شناسایی و ردیابی دقیق مواد مصرف شده در هر سفارش را ممکن می‌سازد.

ویژگی‌های سیستم

برنامه‌ریزی تولید

ویژگی‌های بارز

 • پاسخ‌گویی به روش سفارش کاری، پروژه‌ای، بچ دارویی و شیمیایی با مکانیزم سفارش ساخت
 • امکان‌سنجی تحویل محصول با توجه به منابع (موجودی مواد، ماشین، تخصص، مالی)
 • برنامه‌ریزی محدودیت ظرفیت ایستگاه‌های کاری
 • اعمال تغییرات مواد و پروسه ساخت در سفارش ساخت و استفاده از این استاندارد در جذب مواد و زمان عملکرد
برنامه‌ریزی تولید

امکانات

 • امكان محاسبه و گزارش‌دهي عوامل بالقوه شكست براي مراحل ساخت (FMEA) به ترتيب مقادير RPN
 • امكان پيش‌بيني سفارشات ساخت بر اساس Market Share (ويژه تولیدکنندگان قطعات خودرو)
 • صدور اتوماتيك سفارش ساخت WORK ORDER از روي سفارش مشتري
 • تغذيه اتوماتيك سفارشات ساخت از سفارشات برنامه‌ریزی شده PLAN ORDER ناشي از برنامه‌ریزی بلندمدت MRP
 • تغذيه اتوماتيك مواد سفارشات ساخت و مراحل ساخت قطعه از ساختار محصول BOM
 • كنترل موجودي اقلام موردنیاز هر سفارش ساخت و بررسی امکان ساخت آن‌ها در زمان صدور WORK ORDER
 • ارائه ليست دستورات ساخت به مراكز ساخت و به ترتيب اولويت ساخت
 • چاپ برنامه توليد مراكز ساخت
 • تعريف انبارهاي تغذيه خط (گروه‌بندی مواد و قطعات و مراكز ساخت)
 • تغذيه خط توليد تا تاريخ معين با در نظر گرفتن مقدار نياز مركز توليد، ميزان تغذيه شده قبلي و موجودي پاي خط توليد
 • تغذيه خط توليد براي يك سفارش ساخت (بخشي از مقدار سفارش تا كل سفارش)
 • صدور حواله به سيستم انبار رايورز
 • مشاهده موجودي انبار، موجودي در راه، موجودي پاي خط در هر زمان
 • مشاهده تحقق نياز محصولات، نياز سفارشات قطعات، نياز دستورات ساخت مراحل مختلف ساخت هر قطعه
 • كنترل توليد و مقايسه عملكرد توليد با دستورات ساخت
 • برنامه‌ریزی مراحل ساخت قطعات با در نظر گرفتن اولويت نياز قطعات و ظرفيت ماشین‌آلات
 • دريافت مستندات از ساختار محصول به سفارش ساخت
 • تجميع سفارشات ساخت يك دوره (برنامه توليد) و صدور برنامه توليد
 • صدور برنامه براي خطوط مونتاژ يا پيوسته كه برنامه ثابت روزانه دارند
 • تأييد يا رد گروهي و يا انفرادي سفارشات ساخت (FIRM ORDER)
 • تغییر اقلام و مقدار مواد سفارشات برای یک سفارش خاص (بدون تغییر در درخت محصول)
برنامه‌ریزی تولید

مزایا و برتری‌ها

 • ايجاد برنامه‌ توليد متناسب با مدل سفارشات كانبان (ويژه توليد كنندگان قطعات خودرو)
 • برنامه‌ریزی برای سفارش‌های فعال
 • اولویت‌گذاری خودکار سفارش‌ها
 • تغذیه خط
 • تعریف شابلون برای انبارهای تغذیه
 • شناسایی و ردیابی مواد، ماشین و اپراتور مربوط به هر سفارش
 • برآورد اولین زمان ممکن جهت تحویل هر سفارش مشتری بر اساس ظرفیت منابع
 • کنترل پیشرفت سفارش مشتری
برنامه‌ریزی تولید

Latest Features

 • کارتابل کنترل کیفی
 • برنامه‌ریزی به روش محدودیت ظرفیت‌ها
 • الگوی سفارش مشتری(اقلام اختصاصی سفارش مشتری)
 • کنترل موجودی به منظور تأمین از انبارهای متفاوت
 • نگارش پایلوت اطلاعات مهندسی
 • برنامه‌ریزی با معیار پروژه‌ای (RATIO)
 • تجمیع سفارشات ساخت دستی و اتوماتیک و تغذیه آن‌ها
 • محاسبه تاریخ تحویل به مشتری(ATP)
 • یک برش ورق‌ها در سیستم‌های پروژه / واحدی
 • ردیابی سفارش نیم ساخته‌ها در انبار نیم ساخته‌ها و تغذیه آن‌ها
 • محاسبه کل زمان ساخت محصولات و نیم ساخته‌ها
 • محاسبه مانده ورق در برش گروهی و کنترل موجودی آن‌ها
 • رده‌های متعدد تأیید در QC در مراحل تولید
 • امکان صدور اعلامیه نیاز به QC در مراحل تولید
 • چرخه ضایعات و دوباره کاری در تعامل با QC
 • کنترل مقادیر ثبت اطلاعات مراحل تولید در ارتباط منطقی آن‌ها
 • امکان نمایش موجودی مانده ورق‌ها از یک نوع ورق در سیکل برنامه‌ریزی برش
 • صدور مجوز دریافت اضافه مواد در چرخه مربوط

گزارش‌ها

  • زمان مورد نياز هر مركز براي انجام سفارش‌ها
  • پيشرفت سفارشات مشتري و تخمین زمان تحویل سفارش‌ها
  •  كنترل انبار و توليد به تفكيك مركز و کالا
  • بچ هاي در جريان ساخت
  • محصولات در جريان ساخت
  • چاپ اردر ساخت و چاپ بچ شيت
  • برگ مجوز توليد و گزارش اتيكت توليد
  • اقلام موردنياز پیش‌بینی به تفكيك نوع مواد(مؤثر، جانبي، بسته‌بندی)
  • مواد رزروي
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها