شرکت رایورز در ساخت سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل تولید، راهکار (SOLUTION BASE) را برای سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی در برنامه قرار داده است.

برنامه‌ریزی و کنترل تولید صنایع خاص

تجارب شرکت رایورز در سال‌های راه‌اندازی سیستم‌های یکپارچه برای صنایع مختلف با استفاده از تجارب برتر تحت قطعات مختلف  -چه از نظر مفاهیم سیستمی(DOMAIN) و چه از نظر قطعات پیاده‌سازی شده (MODULE)  - در چارچوب (FRAMEWORK) امکان‌پذیر ساخته است
این سیستم‌ها ساده و کامل طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند و شامل کلیه عملکردهای حوزه تولید و خاص صنعت مربوطه می‌شوند.

ویژگی‌های سیستم

برنامه‌ریزی و کنترل تولید صنایع خاص

ویژگی‌های بارز

 • سهولت کاربری و سرعت راه‌اندازی سیستم
 • به‌کارگیری راهکار صنعت خاص و ماژول‌ها و اصطلاحات مربوط به آن صنعت
 • سادگی در عین جامع بودن در حوزه عملکردهای اصلی برنامه‌ریزی و کنترل تولید
 • پوشش سیستم‌های مبتنی بر خط تولید و سیستم‌های پیوسته
برنامه‌ریزی و کنترل تولید صنایع خاص

امکانات

 • اطلاعات مواد و محصولات تحت جدول شناسنامه كالا 
 • اطلاعات مراكز ساخت تحت جدول مراكز
 • تشكيل اطلاعات ساختار محصول و ليست مواد (BOM) 
 • معرفي مراحل ساخت يك محصول و مراكز ساخت هر مرحله و ظرفيت روزانه مراكز ساخت
 • تعيين الگوهاي كاري مراكز بر اساس مقاطع زماني (شيفت و اضافه‌کاری ) و تعيين الگوي تعطيلات براي مراكز در بازه زماني مورد نظر
 • دريافت پیش‌بینی ساليانه و ماهانه محصولات به تفكيك نگارش پیش‌بینی در هر سال
 • دریافت سفارش مشتری
 • برنامه‌ریزی نياز مواد بر اساس پیش‌بینی و صدور درخواست کالا به سیستم انبار
 • برنامه‌ریزی دوره‌ای و روزانه تولید
 • تغذیه خطوط تولید بر اساس برنامه تولید و صدور حواله انبار به سیستم انبار
 • ثبت اتوماتیک عملکرد روزانه از برنامه تولید
 • ثبت اتوماتیک مصرف مواد با توجه به عملکرد تولید و فرمول ساخت
 • ثبت ضايعات خطوط توليد به تفكيك علت ضايعات
 • تعيين انواع كار و توقفات توليد براي تفكيك عملكرد مراكز
 • ثبت توقفات مراكز  توليد به تفكيك علت توقف
 • ثبت عملكرد مراكز ساخت در هر روز به‌عنوان آمار توليد  
 • تعيين مشخصه‌های كيفي و محدوده مجاز آن‌ها
 • ثبت مشخصه‌های كيفي در زمان نمونه‌گیری مربوط به مراحل ساخت
 • دریافت مصرف مواد از دستگاه باسکول (فایل Text)
 • امکان تعریف دسترسی‌های کاربر یا گروه کاربری به کلیه عملیات قابل انجام
 • تعيين دسترسي انجام عمليات بر روي جداول براي كاربران
برنامه‌ریزی و کنترل تولید صنایع خاص

مزایا و برتری‌ها

 • انعطاف در بکار گیری روش‌های برنامه‌ریزی با توجه به صنعت
 • دریافت ویژگی‌های هر صنعت از طریق جداول خاص 
 • تفکیک سیستم‌های مبتنی بر فرآیند از سیستم‌های مبتنی بر ساختار درختی

گزارش‌ها

  • گزارشات تاریخچه‌ای، عملياتي و مديريتي
  • توقفات خطوط تولید
  • آمار تولید (روزانه-هفتگی-ماهانه)
  • گزارشات اختصاصی مربوط به راهکار هر صنعت
  • و...

ارتباط با سایر سیستم‌ها