چرخه کار در نرم‌افزار حسابداری مالی و کنترل بودجه معمولاً منطبق با چرخه عملیات حسابداری است، بدین ترتیب که با ایجاد محدوده دوره مالی و تعیین کدینگ حسابداری و سطوح طبقه‌بندی اطلاعات، نرم‌افزار آماده بهره برداری است و کاربران از طریق صدور سند حسابداری به ثبت و ضبط رویدادهای مالی می‌پردازند.

حسابداری مالی و كنترل بودجه

قابل ذکر است بخش زیادی از اسناد حسابداری از طریق عملیاتی که کاربران در نرم‌افزارهای زیرمجموعه حوزه مالی انجام می‌دهند به صورت خودکار ایجاد می‌شوند.

در نهایت در پایان دوره مالی با اجرای عملیات پایان سال مالی و صدور خودکار اسناد بستن حساب‌های موقت و سند اختتامیه، دوره مالی پایان یافته و ادامه عملیات در سال بعد دنبال می‌شود. بدیهی است پس از تصویب صورت‌های مالی در مجمع و تهیه اظهارنامه مالیاتی، سند افتتاحیه در دوره مالی جدید به صورت خودکار ایجاد می‌گردد.

 

ویژگی‌های سیستم

حسابداری مالی و كنترل بودجه

ویژگی‌های بارز

 • سیستم حسابداری دو زبانه
 • جداول پایه پارامتریک جهت مدل‌سازی کدینگ‌های حسابداری برای انواع واحدهای اقتصادی
 • سیستم حسابداری ارزی
 • صدور اسناد حسابداری و ارائه گزارشات لازم جهت نوشتن دفاتر قانونی و تهیه صورت‌های مالی
 • ورود اطلاعات بودجه‌ای و ارائه گزارشات مقایسه بودجه و عملکرد
 • سیستم حسابداری شعبه‌ای با رویکرد بانک اطلاعاتی متمرکز و غیرمتمرکز
 • تسهیم Online هزینه‌ها به موضوع هزینه‌یابی
 • تعریف دوره‌های مالی;(عادی، میلادی، کمتر از یکسال، 16 ماهه) متناسب با فعالیت واحد اقتصادی
 • انجام عملیات مالی پایان دوره و صدور مکانیزه اسناد بستن حساب‌های موقت، اختتامیه و افتتاحیه
 • نگهداری ضمایم سند به صورت فایل‌های الکترونیکی
 • ارائه گزارش تحلیل حساب
حسابداری مالی و كنترل بودجه

امکانات

 • تعريف كدينگ حسابداري ماتريسي و درختي و در سطوح شناور (تعداد ارقام كل، معين، جز بنا به نظر استفاده كنندگان قابل تنظيم است)
 • فعال كردن مشخصات مقداری، شماره ای، زمانی جهت ورود اطلاعات تكميلی در هنگام داده آمايی سند
 • ارتباط سه جدول مركز توجه (تفصيلی) پرسيدنی مجزا با حساب، بدون اولويت پر كردن در هنگام داده آمايی سند
 • سریال بندی اسناد جهت تخصصی كردن حوزه‌هاي عملياتی متفاوت و بایگانی موضوعی
 • تعیین دسترسی عملیات کاربران (صدور سند جدید، اصلاح سند، رد و تایید، حذف و عودت) در سطح سریال اسناد
 • وجود انواع شماره سندهای سيستمی و غير سيستمی، قابل اصلاح و غير قابل اصلاح جهت پشتيباني از روش‌های مختلف بايگاني اسناد حسابداری
 • پیوست فایل‌های متنی، تصویری، صوتی و ... به عنوان ضمیمه سند
 • نگهداری وضعیت سند در حالت‌های ویرایش نشده، اشکال دار، صحیح و ثبت قطعی شده
 • وجود کارتابل تایید یا رد اسناد توسط کاربر تنظیم کننده سند و رده‌های بالاتر
 • ادغام و مشابه سازی اسناد در دوره‌های مالی و یا شعب مختلف با قابلیت معکوس کردن بدهکار و بستانکار سند
 • نگهداری سابقه عمليات انجام شده بر روی هر سند به تفكيك شماره سند، نوع عمل، تاريخ و ساعت، نام كاربر
 • تنظيم بودجه ماهانه، فصلی و ساليانه جهت شركت و يا شعب (شعبه، پروژه، كارگاه) و در سطوح مختلف (گروه، صورت‌هاي مالی، كل، معين، مركز) و مقایسه آن با عملکرد
 • مشاهده اصل سند زير سيستم از طريق سند مالی موجود در سيستم حسابداری مالی و كنترل بودجه
 • تعريف 1000000 شعبه در مکان‌های فیزیکی مختلف و استفاده از جداول پايه (حساب و مركز) مشترك برای تمامی شعب
 • تعريف نامحدود ارزهای مختلف و نرخ‌های نامحدود برای هر ارز در هر روز
 • صدور سند تسعير ارز در هر مقطع تاريخی جهت شناسايي سود و زيان ناشی از تغيير نرخ ارز
حسابداری مالی و كنترل بودجه

مزایا و برتری‌ها

 • چند زیر سیستم در یک سیستم (هلدینگ و شعب، ارزی، دو زبانه، بودجه )
 • پوشش نیازهای اطلاعاتی انواع بنگاه‌های اقتصادی
 • پوشش همزمان دو نوع کدینگ حسابداری
 • انعطاف پذیری زیاد در سفارشی سازی فرم‌های سیستم بر اساس سلیقه هر کاربر
 • قابلیت تهیه صورت‌های مالی اساسی چهارگانه ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد به روش غیر مستقیم، صورت سود و زیان جامع
 • مجهز به ابزارهای گزارش ساز و فرم ساز با رابط کاربری مناسب و امکان تهیه نمودار و گراف از خروجی گزارشات

گزارش‌ها

  • دفاتر قانونی
   • دفتر روزنامه
   • دفتر کل
   • خلاصه اسناد
   • خلاصه سند روزانه
   • خلاصه سند ماهانه
  • انواع ترازها
   • تراز چهارستونی
   • تراز شش ستونی
   • تراز هشت ستونی
   • تراز ده ستونی
  • گردش حساب‌ها
   • معین به تفکیک حساب
   • مراکز اول، دوم و سوم به تفکیک حساب
   • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها