گسترش فزاینده و پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم‌های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش‌ها و راه حل‌های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه‌های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی و تجاری می‌باشد.

مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

به همین جهت نرم‌افزار مدیریت منابع و وجوه نقد دارای نقش بسیار مهم بوده و این نقش به طور خلاصه مشتمل بر موارد ذیل است:

1- اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک نماید.

2- ارزیابی فرصت‌ها و مخاطرات تجاری را دراختیار مؤسسات اقتصادی و تجاری قرار می‌دهد.

3- ترازنامه، صورت‌های عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد توأما اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و هم چنین نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی فراهم می‌آورند.

4- از آنجا که صورت جریان وجوه نقد، تحت تأثیر برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحدهای تجاری مختلف نیست، ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های سیستم

مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

ویژگی‌های بارز

 • مدیریت فرآیند دریافت: ثبت و کنترل انواع اسناد دریافت متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی (نزد صندوق – واگذاری – وصول – برگشت – ابطال و...)
 • تهیه و طراحی و چاپ فرم‌های عملیاتی (رسید دریافت – برگه واگذاری – سند مالی و...)
 • مدیریت فرآیند پرداخت: پرداخت‌ها در شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ معمولاً با صدور دستور پرداخت که در آن نحوه پرداخت مشخص شده است شروع می‌شود و متشکل از انواع وجه (وجه نقد – حواله نقدی – چک روز – چک مدت‌دار- اسناد انتظامی و ...) و مراحل مختلف عملیاتی ( دستور پرداخت – صدور چک – تحویل چک – برداشت از حساب طی اعلامیه بانک و ...) می‌باشد. تهیه و طراحی و چاپ فرم‌های عملیاتی (فرم دستور پرداخت نقدی – فرم دستور پرداخت چک - چاپ چک – سند مالی و... )
 • مدیریت نقل و انتقال: جابجایی وجه بین منابع نقدینگی از دیگر ویژگی‌های سیستم می‌باشد که از نقطه نظر منابع و مصارف باعث کاهش و یا افزایش نقدینگی نگردیده و صرفا جابجایی نقدینگی بین منابع موسسه یا سازمان را نشان می‌دهد
 • دریافت صورت حساب به صورت WIZARD :امکان دریافت فایل صورت حساب با فرمت‌های مختلف و انواع LAYOUT ًبه صورت کاملا USER FRIENDLY و پارامتریک
 • تهیه صورت مغایرت بانکی: تهیه صورت مغایرت بانکی و انجام وصول و برداشت مکانیزه دریافت و پرداخت‌ها و کنترل اقلام دفتر و صورت حساب
 • تولید سند اقلام ثبت نشده بانک: به صورت کاملاً مکانیزه از واریز و برداشت‌هایی که مستقیما بانک انجام داده و فاقد سند می‌باشد، سند تولید می‌گردد
 • صورت جریان وجه نقد: تهیه صورت جریان وجه نقد به روش مستقیم
مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

امکانات

 • دسته‌بندی اسناد نقدینگی به دریافت‌ها، پرداخت‌ها، جابجایی بین منابع
 • پشتیبانی از انواع وجوه ورودی و خروجی به سازمان شامل: وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی، سفته
 • نگهداری از انواع وضعيت‌های وجه شامل: چك‌های نزد صندوق، چك‌های در جريان وصول، چك‌های برگشت شده، چك‌های وصول شده، اسناد پرداختني صادر شده، اسناد پرداختني تحويل شده، تضامين
 • توانايی اجرای سناريوهای مختلف محاسبه موجودی جهت مديريت نقدينگي
 • طراحی انواع فرمت چك
 • دريافت صورتحساب الكترونيكي بانك‌های مختلف
 • اجراي الكترونيكی صورت مغايرت بانكی
 • امکان شرکت دادن حواله های نقدی ثبت شده اسناد نقدينگی سال قبل با اقلام صورت حساب سال جاری
 • امکان گزارش‌گیری در فرم نمایش سند مالی به تفکیک شعب
 • رده تایید در سند درخواست و سند درخواست تعهد
 • امکان فعال و غیر فعال کردن واریز و برداشت‌های اشتباه بانکی که در دوره های گذشته وارد سیستم شده‌اند و در مغایرت‌گیری شرکت کرده‌اند
 • امکان مغایرت‌گیری بر روی واریزهای POS که سه آیتم شماره، تاریخ، مبلغ صورت حساب با سند نقدینگی تفاوت دارد
 • ایجاد سه مرحله جدید "بایگانی، حقوقی، امحا" در عملیات ردیف وجه سند نقدینگی
 • ایجاد وجه جدید "سفته دریافتنی، سفته تضمینی"
 • ارائه گزارش صورت مغايرت بانكی به روش‌های مانده واقعی، مانده دفتر به مانده بانك، مانده بانك به مانده دفتر
 • تسهیلات بانکی
مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

مزایا و برتری‌ها

 • خودکار سازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تاثیر آن در دفاتر مالی
 • خودکار سازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
 • دریافت درخواست‌های دریافت و پرداخت از سیستم‌های دیگر
 • تهیه cashflow از منابع و مصارف وجوه نقد
 • تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
 • خودکار سازی عملیات سپرده پشتیبان با حساب‌های جاری و تأثیر مالی آن در دفاتر
 • تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت مکانیزه در دوره‌های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
 • صدور مکانیزه واریز و برداشت‌های ثبت نشده در دفاتر (در جریان تهیه صورت مغایرت بانکی)
 • محاسبه موجودی لحظه‌ای از منابع بانکی
 • تقسیط وجوه دریافتی به تفکیک نقد و تهاتری و تسهیم حصه بابت‌های مرتبط با آن
 • پشتیبانی فعالیت‌های ارزی
مديريت وجوه نقد (خزانه داری)

Latest Features

 • امکان جابجايی رديف‌های بابت در سند نقدينگی
 • امکان جستجوی سند نقدينگی بر اساس شماره نامه و تاريخ نامه
 • امکان ارسال مرکز وجه و منابع و مصارف از ساير سيستم‌ها به سيستم وجوه نقد (در dll واسط سيستم وجوه نقد)

گزارش‌ها

  • ساخت گزارشات اسناد دریافتنی-پرداختنی-نزد صندوق-اوراق بهادار-اسناد باطل شده و... با مشخصات تعیین شده توسط استفاده کننده
  • وجود فرم‌های رسید دریافت و پرداخت و امکان طراحی مجدد آن توسط کاربر توسط ابزار طراحی فرم
  • منابع و مصارف
  • نقدينگي روزانه
  • صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها