سیستم تهیه صورت‌های مالی، منبع اطلاعات مالی یک سازمان در دوره‌های مالی خاص می‌باشد که از طریق گزارشات استاندارد از سایر سیستم‌ها (حسابداری مالی، مدیریت وجوه نقد، هزینه یابی و بهای تمام شده، اموال و دارائی ثابت) جهت تنظیم صورت‌های مالی اساسی دریافت شده و جهت تحلیل و بررسی بیشتر در آن استفاده می‌گردد.

بنابراین با تعریف و تنظیم صورت‌های مالی مورد استفاده درون/برون سازمانی می‌توان انواع صورت‌ها را تهیه و ارائه داد و به تعبیری دیگر، آرشیو سنواتی آ‌ن‌ها را نگهداری نمود.

ویژگی‌های سیستم

ابزار تهيه صورت‌های مالي و یادداشت‌های همراه

ویژگی‌های بارز

 • سیستم حسابداری دوزبانه
 • جداول پایه عامل مرجع وعامل
 • سیستم شعبه‌ای با رویکرد بانک اطلاعاتی متمرکز و غیرمتمرکز
 • تعریف دوره‌های مالی (عادی، میلادی، کمتر از یک سال، 16 ماهه) متناسب با فعالیت واحد اقتصادی
 • آرشیو سنواتی دوره‌های مالی
 • ارائه گزارش تحلیلی مدیریت مالی
ابزار تهيه صورت‌های مالي و یادداشت‌های همراه

امکانات

 • تعریف دوره‌های مالی
 • تعريف جداول عامل مرجع وعامل جهت صورت‌ها و یادداشت‌های همراه
 • شماره گذاری صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه
 • تحلیل صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه
 • تعریف فرمول عامل جهت نسبت‌های مالی
 • تعریف گزارش‌های سایر سیستم‌ها
 • دریافت اطلاعات دوره‌های مالی
ابزار تهيه صورت‌های مالي و یادداشت‌های همراه

مزایا و برتری‌ها

 • چند زیر سیستم در یک سیستم (هلدینگ و شعب، ارزی، دو زبانه، بودجه )
 • پوشش نیازهای اطلاعاتی انواع بنگاه‌های اقتصادی
 • آرشیو سنواتی دوره‌های مالی
 • انعطاف پذیری بالا در سفارشی‌سازی فرم‌های سیستم بر اساس سلیقه هر کاربر
 • قابلیت تهیه صورت‌های مالی اساسی چهارگانه ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد به روش غیر مستقیم، صورت سود و زیان جامع
 • مجهز به ابزارهای گزارش‌ساز و فرم‌ساز با رابط کاربری مناسب و امکان تهیه نمودار و گراف از خروجی گزارشات

گزارش‌ها

  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • صورت جریان وجوه نقد
  • صورت سود و زیان انباشته
  • یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی با تحلیل آن (بصورت نمونه)
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها