در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مالکیت بیش از یک شرکت در اختیار یک یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی معین است (هولدینگ‌ها،  شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مادر تخصصی، شرکت‌های پروژه محور با زیرمجموعه‌های دارای حسابداری مستقل،... )، تهیه‌ی ترازهای تجمیعی و صورت‌های مالی تلفیقی از نیازهای اساسی مراجع و مدیران برون‌سازمانی و درون سازمانی به شمار می‌رود که جهت رؤیت اطلاعات مالی در سطح کلان (و به صورت متمرکز) بر روی اطلاعات برآمده از عملیات واحدهای غیرمتمرکز زیرمجموعه‌های هر سازمان (شرکت‌های گروه) و به منظور اداره‌ی بهینه‌ی آن‌ها و تحقق شیوه‌ی مدیرت بر مبنای اطلاعات (برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز در حین اجرای غیرمتمرکز) استفاده می‌شود.

حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

     سیستم حسابداری تجمیعی رایورز این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های فوق مجموعه می‌دهد که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی غیرمتمرکز ، سرفصل‌ها و کدینگ حسابداری متفاوت و نیز رویه‌های مالی مستقل از سایر شرکت‌های گروه را (متناسب با ویژگی‌های کسب و کار خود) داشته باشند.

     از آنجائی که در فرآیند تجمیع، سطح تجمیع اسناد حسابداری و تواتر دوره‌های زمانی آن بسیار حائز اهمیت است، سیستم حسابداری تجمیعی رایورز با تعبیه‌ی شابلون مکانیزه‌ی ویژه (که قابلیت انتخاب سطح و دوره‌ی زمانی تجمیع را به صورت دلخواه فراهم می‌سازد) به عنوان قلب تپنده سیستم، اطلاعات دریافتی از واحدهای زیرمجموعه‌ را ابتدا همگن و سپس  تجمیع می‌نماید و از این طریق امکان تهیه‌ی ترازهای تجمیعی میسر می‌شود.

     همچنین، اطلاعات تجمیع شده می‌تواند کار پایه‌ی تهیه‌ی صورت‌های مالی تلفیقی قرار گیرد و یا با استفاده از سیستم مکانیزه‌ی صورت‌های مالی  رایورز، برای استخراج صورت‌های مالی تجمیعی شرکت‌های گروه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ویژگی‌های سیستم

حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

ویژگی‌های بارز

 • امكان دادن آزادی عمل به شركت فرعی، شعبه، پروژه در طراحی كدينگ حسابداری و رويه‌های گزارش‌دهی
 • نگهداری اطلاعات تجميع شده به تفكيك شركت‌‌های فرعی، شعب يا پروژه‌ها
 • تجميع اسناد به صورت بازه‌های روزانه، ماهانه، سالانه
حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

امکانات

 • تجميع اسناد در حالتی ‌كه كدينگ حسابداری شركت‌های فرعی يا شعب كاملا يكسان‌ و یا در سطحی مشترك باشد
 • تجميع اسناد بودجه شركت‌های فرعی يا شعب
 • امكان داده آمايی اسناد اصلاحی در سيستم حسابداری تجميعی
حسابداری مالی و كنترل بودجه تجمیعی

مزایا و برتری‌ها

 • تنظيم سطوح مختلف تجميع براساس شابلون تجميع پارامتريك
 • تجميع اسناد درحالتی كه كدينگ حسابداری شركت‌های فرعی يا شعب كاملا غيرهمسان هستند
 • تهيه صورت ترازنامه و صورت سود (زيان) تجميعی و تفكيكی

گزارش‌ها

  • يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تجميعی و تفكيكی
  • گزارشات مقايسه‌ای و ماتريسی بين شركت‌های فرعی يا شعب
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها