در دنیای امروز، منابع‌انسانی از ارزشمندترین دارایی‌های هر سازمان در راستای نیل به اهداف آن می‌باشد. از این رو، مدیریت بهینه منابع‌انسانی به مسئله‌ای مهم و چالش‌برانگیز در سازمان‌ها تبدیل شده و با رشد سازمان نیز طبیعتاً تشدید می‌گردد.

مدیریت حضور کارکنان

یکی از عناصر کلیدی و مهم در مدیریت یکپارچه منابع انسانی، "مدیریت حضور کارکنان" می‌باشد. دو عامل ذیل، مدیریت حضور و غیاب کارکنان را زمان‌بر و پر هزینه می‌کند:

 • «تعدد عملیات مرتبط با حضور و غیاب پرسنل» به دلیل متغیرهایی نظیر تعداد پرسنل، انواع مرخصی، مأموریت و ...
 • «پیچیدگی عملیات فوق» به واسطه قوانین کار و دستورالعمل‌های داخلی سازمان

در غیاب سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه، واحد منابع انسانی هر سازمان، مسئولیت رسیدگی و کنترل حضور و غیاب افراد و تطبیق اطلاعات موجود در فرم‌های کاغذی و پراکنده با یکدیگر را بر عهده دارد. این امر باعث کاهش کارایی و اثربخشی و افزایش خطای انسانی می گردد.

سیستم مدیریت حضور کارکنان رایورز، با پشتیبانی از گردش‌کار الکترونیک، تطبیق اطلاعات سیستم کارت‌ساعت با درخواست‌های تأیید شده، خودکارسازی اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و نیز ارتباط با سیستم حقوق‌ودستمزد رایورز (جهت تغذیه اطلاعات کارکرد)، بخشی از فرآیندهای پرسنلی را مکانیزه نموده و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد.

ویژگی‌های سیستم

مدیریت حضور کارکنان

ویژگی‌های بارز

 • سیستم تحت وب و فرایند مدار
 • پشتیبانی از چارت سازمانی جهت گردش مکانیزه درخواست‌های ثبت شده
 • اعلان درخواست‌های ثبت شده و تأیید شده از طریق ایمیل
 • یکپارچگی با «سیستم حقوق‌،‌دستمزد و پرسنلی رایورز» در استفاده از جداول پایه سیستم‌ها و ارسال اطلاعات نهایی کارکرد
 • ارائه کد رهگیری
 • امکان تعریف تعداد رده‌های تأیید
 • امکان تعریف قوانین و رویه‌های سازمانی و اعمال مکانیزه قوانین
مدیریت حضور کارکنان

امکانات

 • ثبت درخواست مرخصی، مأموریت و اضافه‌کاری و تغییر شیفت کاری از طریق فرم‌های تحت‌وب
 • تعیین جانشین برای مدیران
 • تعریف سطوح دسترسی در سطح کلیه اقلام اطلاعاتی
 • محاسبه کارکرد افراد به صورت روزانه، ماهانه و دوره‌ای (بر اساس بازه‌های زمانی موردنظر)
 • تعریف کارکرد شناور برای گروه‌های کاری به صورت دلخواه
 • اعمال سهمیه مرخصی و شروط مؤثر بر آن مانند تعطیلات حین مرخصی
 • تعریف شروع و پایان ماه رمضان و تقویم سازمانی (جهت اعمال در شیفت‌های کاری)
 • پشتیبانی از تکنولوژی‌های موبایل و تبلت
 • تعریف میزان حداقل و حداکثر ساعت اضافه کار روزانه و تعطیل
مدیریت حضور کارکنان

مزایا و برتری‌ها

 • امکان ارتباط با سیستم‌های کارت ساعت رایج
 • افزایش شفافیت در سطح سازمان در رابطه با کارکرد پرسنل
 • تسهیل و بهبود فرآیند برنامه‌ریزی برای مدیران و پرسنل سازمان (با در اختیار داشتن اطلاعات شفاف و دقیق)
 • پشتیبانی از تعریف انواع تقویم‌ها، گروه‌ها و شیفت‌های کاری به تعداد نامحدود
 • قابلیت تعدیل اضافه کار با تأخیر، تعجیل و غیبت

گزارش‌ها

  • نمایش وضعیت حضور پرسنل به تفکیک واحد سازمانی (برای مدیران)
  • نمایش لحظه‌ای درخواست‌های مرخصی، مأموریت و اضافه‌کاری تأیید شده (چگالی حضور افراد در سازمان)
  • پشتیبانی از انواع گزارشات پشتیبان تصمیم‌گیری تحت‌وب در حوزه کارکرد پرسنل
  • امکان مشاهده آخرین مانده مرخصی پرسنل در هر مقطع زمانی (عادی، استفاده شده و سنواتی)
  • نمایش گزارش کارکردهای بدون مجوز پرسنل برای مدیران و پرسنل
  • مشاهده نمودار مقایسه‌ای کارکرد واحدهای مختلف سازمانی (جهت ارزیابی عملکرد کارکنان)
  • مشاهده میزان کارکرد هر پرسنل به تفکیک انواع کارکرد در بازه زمانی دلخواه

ارتباط با سایر سیستم‌ها