تعریف عوامل حکمی به شکل دلخواه و امکان اعمال تغییرات آن به شکل ساده و مؤثر، هم‌چنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان ازجمله دوره‌های آموزشی، تحصیلات پرسنل، سوابق کاری برون‌سازی، زبان‌های خارجه و نظایر آن‌ها مهم‌ترین الزامات توسعه‌ی سیستم کارگزینی است که مدیران و کارکنان واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی‌هایشان یاری می‌دهد.

کارگزینی و تشکیلات

     در سیستم کارگزینی می‌توان ضمن ثبت و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی، تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی را به شکل دلخواه و با انعطاف‌پذیری لازم انجام داد. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های جبران خدمات، بخشی دیگر از امکانات این سیستم است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌های متوسط و بزرگ در حوزه‌ی کارگزینی طراحی شده است و مدیران و کارشناسان این حوزه را قادر می‌سازد، ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به شکل مؤثر انجام دهند.

     محیط فرمول‌نویسی پویا و منعطف سیستم کارگزینی رایورز، این امکان را  فراهم می‌آورد که نظام پرداختی مورد نظر سازمان را متناسب با کسب‌وکار آن و همسو با  قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل نمود.

 

سیستم کارگزینی رایورز  و  رویکرد مسیر شغلی جهت ارتقای شغلی پرسنل

     مدیریت مسیر شغلی با تعریف ساختارهای ارتقا، متناسب با آیین‌نامه‌های تدوین شده‌ی سازمان و فضای کسب‌وکار، فرآیندی بسیار ساده و کارآمد را امکان‌پذیر می‌نماید. سیستم کارگزینی رایورز با استفاده از امکان ارزیابی کارکنان و ثبت دوره‌های آموزشی و سوابق شغلی و نظایر آن‌ها، بر اساس اطلاعات تجمیع شده و به‌طور سیستماتیک، محاسبات زمانی ارتقای شغلی را پیشنهاد می‌دهد.

ویژگی‌های سیستم

کارگزینی و تشکیلات

ویژگی‌های بارز

 • اجرای طبقه‌بندی مشاغل در حوزه نظام‌های خصوصی و دولتی
 • تشکیلات و سازمان و شرایط احراز شغل و پست
 • نیازهای سازمانی در حوزه جذب نیروی انسانی (جذب)
 • نیازسنجی آموزشی مشاغل (برنامه ریزی آموزشی)
 • تأمین و تشخیص و شرایط احراز امکانات رفاه و درمان پرسنل(رفاه)
 • سیستم گزارش ساز و فرم ساز با استفاده از فایل‌ها و فیلدهای اطلاعاتی سیستم
کارگزینی و تشکیلات

امکانات

 • ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات سازمان در حوزه چارت سازمانی، مشاغل و پست‌ها
 • ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات نیروی انسانی در حوزه سوابق، تحصیلات، آموزش‌ها و...
 • تعریف فرمول‌های مربوط به قوانین صدور احکام برای کلیه نظام‌های پرداخت خصوصی و دولتی
 • صدور انواع احکام حقوق به صورت دستی و اتوماتیک برای کلیه نظام‌های پرداخت خصوصی و دولتی
 • ترفیع گروه، رتبه، طبقه و پایه شغلی پرسنل برای کلیه نظام‌های پرداخت خصوصی و دولتی
 • دریافت کارکرد ماهانه پرسنل شامل اضافه‌کاری، غیبت، مرخصی و...
 • تعریف انواع ارزش‌یابی‌های سازمانی و نیروی انسانی و اعمال در ترفیعات مربوطه
 • تعریف دوره‌ها، آیتم‌ها و نیازهای آموزشی و تأثیر نتایج در صدور احکام
 • تغذیه منابع، آیتم‌ها، دوره‌ها و شرایط احراز رفاهی پرسنل
کارگزینی و تشکیلات

مزایا و برتری‌ها

 • اجرای طبقه‌بندی مشاغل در حوزه نظام‌های خصوصی و دولتی
 • سیستم گزارش ساز و فرم ساز با استفاده از فایل‌ها و فیلدهای اطلاعاتی سیستم

گزارش‌ها

  • نمودار سازمانی شامل پست‌های مورد تصدی، خالی، منطبق و نامنطبق با شرایط احراز
  • نمودار ریزش سازمانی ناشی از بازنشستگی ادواری پرسنل
  • نمودار تحصیلات پرسنل سازمان در دوره‌های مختلف
  • نمودار سوابق برون‌سازمانی
  • نمودار سوابق درون‌سازمانی در واحدها، پست‌ها و مشاغل مختلف با تاریخچه مربوطه
  • نمودار دوره‌های آموزشی پرسنل سازمان در دوره‌های مختلف
  • و...