ویژگی‌های سیستم

مدیریت منابع انسانی (رفاه)

ویژگی‌های بارز

 • تعریف اداره رفاه به تعداد نامحدود و استقلال هر اداره در مدیریت اطلاعات )به نحوی که در عین رعایت یکپارچگی سیستم برای مدیریت کلان سازمان، به صورت مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند(
 • تعریف تعداد نامحدودی انواع رفاه به صورت مستقل (فرم‌های اطلاعاتی هر نوع رفاه قابل طراحی توسط کاربر است)
 • تعریف شرایط احراز برای هر نوع رفاه که قابل تعریف توسط کاربر می‌باشد (این شرایط احراز در هنگام اعطای رفاه، کنترل شده و بنا بر تنظیم سیستم از ثبت اطلاعات مغایر با شرایط احراز جلوگیری به عمل می‌آید و یا فقط هشدار داده می‌شود)
 • قابلیت برنامه‌ریزی رفاه به تفکیک هر نوع رفاه
 • کنترل بودجه‌های رفاهی هر اداره رفاهی
 • معرفی منابع سازمانی قابل استفاده در رفاه (مانند ویلا، سالن ورزشی، وسایل نقلیه،...) و تخصیص و کنترل مصرف آن‌ها در هر نوع رفاه و اداره رفاهی
 • ثبت قراردادهای تأمین منابع رفاهی از خارج از سازمان (رزرو هتل، ویلا، پزشک به تفکیک تخصص و...) به تفکیک هر نوع رفاه و اداره رفاهی
مدیریت منابع انسانی (رفاه)

امکانات

 • استفاده از بانک اطلاعات كاركنان فعال/ بازنشسته/مستمری‌بگیر موجود در منابع انسانی شامل:
  • اطلاعات شناسنامه‌ای
  • آخرین وضعیت استخدامی شامل: نوع استخدام، سمت، شغل، گروه، پایه، واحد سازمانی و...
  • اطلاعات سوابق پزشكی شامل انواع بیماری‌ها، سوابق بستری شدن، معلولیت‌ها و...
  • اطلاعات افراد تحت تكفل
  • خدمات برجسته شامل: جانبازان، اختراع، ابداع، تألیف، آزادگان، بسیج، حضور در جبهه، خانواده شهدا و...
 • ثبت درخواست رفاهی پرسنلی جهت اعطای رفاه
 • ثبت اسناد اعطای رفاه به پرسنل
 • ثبت مشخصات استفاده‌کنندگان رفاه مانند همراهان برای تور و رفاه‌های تفریحی و کنترل تعداد نفرات استفاده‌کننده با ظرفیت تعدادی برنامه‌ریزی شده برای رفاه
 • ثبت هزینه‌های پرداختی مربوط به هر سند اعطای رفاه و کنترل جمع هزینه‌های صرف شده با بودجه برنامه‌ریزی شده برای رفاه مربوطه
 • معرفی شرایط احراز و کنترل آن به تفکیک هر نوع رفاه
 • برنامه‌ریزی رفاه و کنترل هزینه‌ها و تعداد استفاده‌کنندگان به تفکیک هر نوع رفاه
 • تخصیص و کنترل منابع سازمانی قابل استفاده در هر نوع رفاه
 • ثبت مشخصات قراردادهای تأمین رفاه
 • ثبت تصویر اسناد و ضمائم مانند: عكس، شناسنامه، متن قرارداد و...
 • کنترل دسترسی کاربران جهت تأمین امنیت اطلاعات
مدیریت منابع انسانی (رفاه)

مزایا و برتری‌ها

 • قابلیت طراحی فرم‌های اطلاعاتی سیستم توسط مشتری جهت انطباق کامل با نیازهای خاص
 • جستجوهای گسترده و متنوع در تمامی فرم‌های اطلاعاتی سیستم
 • طراحی گزارشات مدیریتی و کنترلی توسط کاربران سیستم
 • ارسال اطلاعات ثبت شده در سیستم به فرمت‌های متنوع  Excel, Access, Text, HTML

گزارش‌ها

  • رفاه‌های استفاده شده به تفکیک‌های مختلف مانند نوع رفاه/ واحد سازمان/ نوع استخدام/ نوع شغل/ پرسنلی
  • افراد فاقد شرایطی که از رفاه استفاده کرده‌اند
  • آمار تعداد رفاه‌ها به تفکیک‌های مختلف مانند نوع رفاه/ واحد سازمان/ نوع استخدام/ نوع شغل/ پرسنلی
  • کنترل بودجه‌های رفاهی
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها