ویژگی‌های سیستم

حضور و غیاب

ویژگی‌های بارز

 • تعریف شناوری در گروه‌های کاری به صورت دلخواه
 • محاسبه کارکرد افراد به صورت روزانه و ماهانه و دوره‌ای و طی بازه‌های تاریخی مطلوب کاربر
 • اختصاص شیفت ماهانه به پرسنل شیفتی
 • اعمال محدودیت دسترسی کاربران به پرسنل مورد نظر و آیتم‌های برنامه
 • اعمال سقف و کف برای مرخصی‌های قابل انتقال به سال بعد
 • ثبت مرخصی و مأموریت و تأخیر سرویس در ساعت (از طریق تعریف کارت‌های ویژه مرخصی و مأموریت و تأخیر سرویس)
 • ثبت مرخصی و مأموریت در ساعت (از طریق تعریف کلیدهای ساعت در برنامه)
 • تعریف ساعت‌های مختلف به تعداد نامحدود جهت ارتباط از طریق COM و IP 
 • تنظیم تاریخ و زمان کلیه ساعت‌ها از برنامه
حضور و غیاب

امکانات

 • ارتباط با کارت ساعت‌های دنیای پردازش
 • تعریف انواع مرخصی ساعتی و روزانه با امکان اعمال مشخصات قانون کار مانند استحقاقی،غیر استحقاقی، بدون حقوق، با حقوق، موارد مربوط به تعطیلی و ...
 • تعریف انواع مأموریت ساعتی و روزانه با امکان تأثیر تعطیلی
 • ثبت سرویس‌های مختلف جهت محاسبه تأخیر سرویس
 • تعریف تقویم، گروه‌ها و شیفت‌های کاری به تعداد نامحدود (جهت محاسبه‌های مختلف کنترل کارکرد)
 • تعریف بخش‌های اداری و اختصاص قسمت‌ها به افراد در احکام کاری
 • اختصاص مشخصات فردی و شغلی کامل به پرسنل تعریف شده
 • تعریف سوابق تحصیلی و سوابق کاری
 • ایجاد تمایز در نوع کارکرد و مشخصات کاری افراد (در قالب گروه‌های کاری مختلف)
 • اعمال سهمیه مرخصی و شروط مؤثر بر آن (مانند تعطیلات حین مرخصی و سقف کسر کار و ...)
 • تعریف میزان حداقل اضافه کار روزانه و تعطیل
 • تعدیل اضافه کار با تأخیر و تعجیل و خروج غیر مجاز و غیبت به صورت روزانه و ماهانه و دوره‌ای
 • احراز مجوز تأخیر و تعجیل روزانه و اعمال شروط بخشیدن تأخیر در ماه
 • تعیین هوشمند و نیمه هوشمند رکوردهای تخلیه شده از ساعت بر اساس تقویم کاری افراد
 • ثبت برگه‌های مرخصی، مأموریت، تأخیر سرویس، اعلام حضور و حکم تعلیق برای پرسنل توسط کاربر
 • احراز مجوز اضافه کار در تقویم کاری (یا به صورت مجوز روزانه و ماهانه)
 • تأیید و اصلاح ورود و خروج پرسنل در زمان‌های دلخواه و نگهداری مقادیر اولیه در صورت تغییر
حضور و غیاب

مزایا و برتری‌ها

 • اعتبار سنجی کاربران از طریق نام کاربری و کلمه عبور و یا از طریق اثر انگشت
 • تعریف دوره‌های کاری غیر ماه به اندازه دلخواه
 • مشخص نمودن شروع و پایان ماه رمضان
 • تقویم و دفتر سررسید سالانه
 • تعریف پرسنل به تعداد نامحدود
 • تخصیص پروژه‌ها به مراکز هزینه
 • تعیین فعالیت‌ها و پرسنل مجاز در هر پروژه
 • ثبت کارکرد پروژه در یک بازه زمانی خاص به صورت ویزارد

گزارش‌ها

  • کارکرد، کسر کار، اضافه کار، مأموریت، مرخصی 
  • و...

ارتباط با سایر سیستم‌ها