ویژگی‌های سیستم

خرید و فروش ارز (صرافی)

ویژگی‌های بارز

 • ثبت نرخ‌هاي روزانه خريد و فروش ارز
 • ثبت اسناد خريد و فروش ارز نقدي و حواله‌ای، بر اساس نرخ‌هاي روزانه و لحظه‌اي
 • ثبت مبالغ كارمزد، کارمزد کارگزار و هزينه سوئيفت حواله
 • محاسبه و ثبت مكانيزه كسر و اضافه واريزي خريد/ فروش
 • اعلام لحظه‌اي ارز آماده فروش به تفکیک منابع (صندوق‌ها و حساب‌های بانكي)
خرید و فروش ارز (صرافی)

امکانات

 • ثبت منابع شامل صندوق‌ها، حساب‌های بانكي، حساب‌های ارزي و...
 • ثبت مشخصات مشتريان و نگهداري اطلاعات خريداران و فروشندگان (حقيقي و حقوقي)
 • ثبت اسناد انتقال ارز مابين منابع (صندوق‌ها و حساب‌های بانكي)
 • ثبت اسناد به صورت سنواتي
 • معرفي سطوح دسترسي كاربران به بخش‌های مختلف سيستم
 • امكان تعريف دسترسي كاربران به تفكيك منابع (صندوق‌ها و حساب‌هاي بانكي)
خرید و فروش ارز (صرافی)

مزایا و برتری‌ها

 • تعريف شعب مختلف صرافي و تجميع اطلاعات در شعبه مركزي جهت گزارشات مديريتي

گزارش‌ها

  • چاپ رسيد دريافت و پرداخت وجوه مشتري
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها