فروش، قلب تپنده سازمان‌های ارائه‌کننده محصول است. اغلب میان سازمان‌ها تفاوت‌هایی خرد و کلان در انجام عملیات فروش وجود دارد، اما مشابهت‌هایی نیز هست تا بتوان نرم‌افزاری طراحی کرد تا امکاناتی منعطف و با قابلیت تطبیق با شرایط سازمان را فراهم آورد. این قابلیت‌ها برآمده از تجربه سالیان متمادی از پیاده‌سازی این نرم‌افزار نزد مشتریان گوناگون و دارای صنایع و حرفه‌های مختلف است.

فروش

نرم‌افزار فروش رایورز با انجام سه کار اصلی:

 • عملیات جاری فروش
 • کسب اطلاع و برقراری ارتباط از حوزه‌های مرتبط با فروش
 • و ارائه گزارشات فروش در سطوح مختلف درون و برون‌سازمانی

زیرساخت‌های موردنیاز سازمان شما را برای فروش خوب و درست برآورده می‌نماید. سابقه استفاده از نرم‌افزار فروش رایورز فراتر از دو دهه و نزد چند صد مشتری است که هر یک فعالیت‌های اقتصادی متنوعی را انجام می‌دهند و البته عمده آن‌ها، سازمان‌های با ابعاد متوسط به بالا هستند.

ویژگی‌های سیستم

فروش

ویژگی‌های بارز

 • اعلام لحظه‌ای موجودي كالاي آماده فروش
 • کنترل و نگهداري تاريخچه تغييرات قيمت به صورت ادواري 
 • انتخاب روش دلخواه جهت شماره دهي به اسناد (دستي و اتوماتيك)
 • ثبت فاصله و محل تخليه بار جهت برنامه‌ریزی پخش در سطح خرده‌فروشی
 • نمايش لحظه‌ای مانده مقداری و ریالی اسناد پيش فاكتور و حواله
 • کنترل اعتبار مشتري در هنگام صدور حواله فروش جهت اتخاذ تصميم مناسب
 • صدور حواله گروهي و فاكتور گروهي بر اساس شرايط انتخابي
 • صدور فاكتور  تجميعي بر روي برگه تحویل‌های داراي پيش فاكتور مشترك
 • صدور گروهي تعديلات جهت مانده حواله‌های غيرقابل تحويل
 • انتقال ضابطه‌های قيمت، تخفيف، عوارض به سال مالي جديد با آخرين نرخ موجود در سال قبل
 • نمايش مشتريان فاقد گردش اطلاعاتي در محدوده زماني انتخابي
 • تعريف سطح دسترسي كاربران به اسناد در حد شعبه/انبارهاي مجاز و سريال پيش فاكتور
 • تخصيص شماره سریال‌های مختلف به فاكتور در سطح شعبه يا انبار
فروش

امکانات

 • تعریف قیمت‌های گوناگون برای یک کالا (حتی برای یک روز) 
 • محاسبه مالیات و عوارض و اضافات مختلف با مبانی گوناگون (درصدی از بهای کالا، تعداد، وزن و...)
 • نسبت دادن تخفیف‌های موردی یا ضابطه‌مند به گروه مشتریان/گروه کالا/کالا/مشتری
 • تعریف جایزه برای فروش کالاها 
 • اعمال سهمیه‌بندی كالا بر اساس گروه كالا/كالا/گروه مشتري/مشتري/مركز مشتري/محدوده تاريخ/شهرستان/نوع فروش
 • محاسبه جايزه خريد بر اساس ضابطه انتخابي
 • ثبت مبلغ پيش دريافت در سند پيش فاكتور و استهلاك آن به صورت دستي يا خودكار در فاکتورهای بعدی
 • کنترل کف و سقف ریالی هر مشتری در هنگام ثبت سفارش
 • انتقال مانده تعهدات مشتریان به سال جدید مالی
فروش

مزایا و برتری‌ها

 • تنظیم مراحل گوناگون فروش و به عبارت دقیق‌تر تعریف چرخه اسنادی فروش (در چهار مرحله اصلی)
 • تعریف شکل ظاهری و محتوای فرم‌های در گردش فروش بر اساس نیازهای سازمان
 • همسان‌سازی موجودی با سفارشات مشتریان
 • درج نرخ برابری ارز و تعریف انواع مختلف ارز
 • خرد شدن کالا در حد شماره سریال یا شماره بچ و به کار بردن آن در مرحله از چرخه کاری فروش
 • ردگیری فروش در سطح شماره قرارداد (با وجود طی نمودن مراحل مختلف فروش در سازمان)
 • اختصاص رده تأیید اسناد و جلوگیری از انجام مراحل بعد بر روی اسناد فاقد رده تأیید تعیین شده
 • تعدیلات قیمت پس از صدور فاکتور
 • صدور برگشت از فروش بدون مرجع فاکتور
 • تحویل کالا متناسب با افزایش قیمت

گزارش‌ها

  • لیست‌های فروش روزانه، تحويل روزانه و ليست واريزي مشتريان به تفكيك كالا، مشتري، برگ فروش و ... 
  • ليست مشترياني كه بالاي حجم خاصي (ريالي، تعدادي) کالا را خريداري نموده‌اند
  • مقايسه عملكرد دوره‌ای (جهت  برنامه‌ریزی مديريتي)
  • آمار فروش تعدادی و ریالی
   • روز / ماه / سال
   • به تفکیک محصول
   • به تفکیک مشتری
   • به تفکیک شیوه فروش
  • مقایسه فروش سنوات مختلف/ماه‌های مشابه
  • توزیع جغرافیایی فروش (استان/شهرستان/منطقه شهری)
  • گزارش فروش برای مراجع قانونی
   • گزارش سه ماهه فروش و برگشت از فروش
   • تهیه فایل مالیاتی ارزش افزوده
  • تعهدات فروش به مشتریان
   • مانده سفارش
   • مانده تعهدات تعدادی و ریالی در سطح مشتری
  • صورتحساب مشتری (تراز ریالی مشتری و وضعیت تعهدات)
  • وضعیت فروش توسط نمایندگان (آمار فروش توسط نمایندگی‌ها، ویزیتورها، توزیع‌کنندگان، خودروهای حمل‌کننده)
  • و...

ارتباط با سایر سیستم‌ها